Polityka prywatności i stosowania plików cookies

 

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych

osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez

nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Dwór Jur-Gast

(dalej: Serwis)

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest

P.H.Z. „Jur-Gast” Sp. z o.o. 43-440 Wisła, ul. Wyzwolenia 34 a.

(dalej:

Administrator).

3.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa

w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami

prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

4.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,

których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem;

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane

dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c.

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są

przetwarzane;

d.

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których

dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez

użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego

prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane

osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników

kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:

a.

imię i nazwisko

b. adres e-

mail

c. numer telefonu

7. Dane osobowe

użytkowników serwisu adres www serwisu nie są sprzedawane ani

udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu

przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb

użytkowników.

8. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi

Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych

danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub

zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W

dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę

na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z

serwisu.

9.

W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu

powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu

email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na

adres dwor@jur-gast.pl

10.

Administrator realizuje funkcje po

zyskiwania informacji o użytkownikach i ich

zachowaniach w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,

b. poprzez gromadzenie plików “cookies”

11.

Przy pierwszej wizycie na stronie nazwa strony użytkownik jest informowany o

używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie

zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie

użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na

użycie plików „cookies”.

12.

Instalacja

plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w

Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego

funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających

autoryzacji. Użytkownik może w każdym c

zasie zmienić ustawienia swojej

przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak,

aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim

komputerze.

13.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „

cookies”

a. sesyjne

pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub

wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,

b.

stałe

pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich

usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego

w parametrach pliku cookies.

14.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają

niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony

te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi

zalecamy się uważnie zapoznać.

15.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatność

i serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.